روش های ارسال

سفارشات  تهران به وسیله اسنپ باکس و الو پیک می باشد .

سفارشات شهرستان به وسلیه باربری ، اتوبوس و یا تیپاکس می باشد .